Digitaal werken

Op onze school worden de computers en Chromebooks dagelijks gebruikt. Dat gebeurt in de klaslokalen of in onze hal. Wij gebruiken de devices ter ondersteuning van verschillende methodes en bij het maken van werkstukken, maar ook op een remediërende manier. Het internet biedt uitgebreide mogelijkheden voor het verzamelen van informatie waardoor kennis
wordt verworven. Bij het maken van werkstukken met behulp van ICT is het stellen van de juiste vragen, het zoeken en selecteren van informatie en de gevonden informatie in verband brengen met wat je al weet, heel belangrijk.
Bij het werken binnen de digitale wereld van het internet passen we de strategie van het “begeleidend confronteren” toe. “Begeleidend confronteren” houdt in dat je kinderen leert omgaan met internet, zoals het is. Internet is een afspiegeling van de maatschappij. Net als in de maatschappij moeten kinderen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Zoals je leert om te gaan met televisie en druk verkeer, zo moet dat ook met Internet: onder begeleiding en stapje voor stapje. Op onze school zijn in alle groepen digitale schoolborden of een touchschreen aanwezig waar alle groepen gebruik van kunnen maken. Dit elektronisch “whiteboard” projecteert een computerscherm waardoor bijvoorbeeld filmmateriaal van het internet zichtbaar is voor de hele
groep. Ook kan het digitale schoolbord “beschreven” worden en kan er allerlei educatief materiaal op weergegeven worden zowel vanuit de diverse leermethoden als naar eigen inzicht van de leerkracht. Dit alles wordt begeleid door onze ICT`er (meester Peter Bolink).