Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Schooltijden

Vanaf het schooljaar 2014-2015 starten we met het continurooster!

De kleuters mogen 10 minuten voor aanvang (08.05 uur) naar binnen worden gebracht door hun ouders/verzorgers. Ze beginnen dan eerst met de inloop. Het kind kiest dan iets uit de kast om samen met de ouder(s) te spelen. Het is dus niet de bedoeling dat kinderen alleen gaan spelen en ouders onderling gaan bijpraten. Dan schiet de inloop het doel voorbij.

Kinderen van groep 3 t/m 8 worden ook niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de lessen verwacht (08.05 uur). Dan zijn er leerkrachten als pleinwacht aanwezig.

In het schooljaar 2014-2015 starten we met het continurooster.
Via het speciale informatieboekje vindt u alle informatie betreffende het contiunrooster!

Informatieboekje continurooster

De volgende schooltijden zullen dan gehanteerd worden:

 

Onderbouw: gr. 0 t/m 4

Bovenbouw: gr. 5 t/m 8

Maandag

08.15 – 14.15 uur

08.15 – 14.15 uur

Dinsdag

08.15 – 14.15 uur

08.15 – 14.15 uur

Woensdag

08.15 – 12.15 uur

08.15 – 12.15 uur

Donderdag

08.15 – 14.15 uur

08.15 – 14.15 uur

vrijdag

08.15 – 12.15 uur

08.15 – 14.15 uur

Deel deze pagina: