Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

 • Kindgericht
 • Omgevingsgericht
 • Kwaliteitsbewust
 • Ontwikkelingsgericht

Schoolregels

Schoolafspraken:                                                                                                                                

Vastgesteld op de teamvergadering van donderdag 31 augustus 2017

De algemene regels hangen duidelijk zichtbaar in elke klas.

De algemene regels worden aangevuld met de groepsregels

 

 Algemene regels:

 • We houden rekening met elkaar
 • Wij lopen rustig in school
 • Wij zijn zuinig op onze eigen en elkaars spullen
 • We blijven van elkaar af

Op rijm voor de groep 1 t/m 5 en ondersteund door pictogrammen

 • Ik, jij iedereen hoort erbij  
 • Hoe leuk het buiten ook was, ik kom rustig in de klas
 • Alle dingen hebben een doel, bekladden en kapot maken is niet cool
 • Met lachen is niks mis, zolang het niet om een ander is

 Schoolregels

Toilet:

 • 1 jongen en 1 meisje tegelijk per groep
 • Nooit tijdens instructie naar het toilet

Gym:

 • Gezamenlijk heen en terug naar gymzaal
 • Gymspullen niet compleet, dan zit je op de tribune
 • Groep 5 t/m 8 douchen na de gym

Zelfstandig werken

 • We gebruiken het “stoplicht”
 • We werken met aandachtsblokje
 • Groepen 1 t/m 4 hebben een visuele geluidsmeter
 • Elke klas heeft een instructietafel

Pauze:

 • Kinderen gaan in de pauze naar buiten, tenzij er een sanctie is

Groepsregels

 • De groepsregels worden tijdens de goudenweken met de klas opgesteld en regelmatig besproken, in ieder geval tijdens de klassenvergaderingen. Het is een levendig document.

 Pleinregels

 • Voetballen alleen op het voetbalveld
 • Houd rekening met elkaar en elkaars spel
 • De pauze is voorbij als de bel gaat, dan meteen rustig naar binnen
 • We gebruiken de “stop hou op regel” 

 Juffen & Meesters

 • Leerkrachten luisteren actief naar de kinderen
 • De leerkracht voert gesprekken bij ruzietjes en problemen
 • De leerkracht geeft complimenten en feedback
 • Leerkrachten hebben oog voor spelende kinderen (actieve rol)

 

 

Deel deze pagina: