Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Schoolnaam

Verklaring naam

Basisschool "Widerode" staat sinds 1975 in Wierden Oost.

Na de stichting in 1975 heeft de school enkele jaren de naam 2e Openbare Basisschool gedragen. Zoekende naar de betekenis van de naam Wierden of Wederden dook in een oude kroniek de naam Withenrothe op.

Withen = Wilgen, Rothe = Rode = Open plek.

Tussen Wierden en Almelo, op de plaats waar nu onder andere de wijk Plan Oost is gesitueerd, lag in vroegere tijden een groot wilgen moeras. Welnu,  de naam Widerode betekent voor ons een open "rust" plek in dit grote gebied.

Deel deze pagina: