Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Schoolgids


Ouders maken steeds meer een bewuste keuze voor de (basis-)school voor hun kind(-eren). Vaak kiezen ze voor een school in de buurt of voor de indentiteit, maar steeds meer kijken ze ook naar de kwaliteit van het onderwijs.In deze gids willen wij u iets vertellen over de openbare basisschool Widerode. Natuurlijk kunnen wij u in deze gids geen volledig beeld geven, maar we hopen dat u een indruk krijgt van onze kijk op onderwijs en opvoeding aan kinderen van vier tot twaalf jaar. Hopelijk komt onze kijk in grote lijnen overeen met de uwe. Want samen werken aan de opvoeding en vorming van uw kind vinden wij een belangrijke opgave.Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met ouders die vertegenwoordigd zijn in o.a. medezeggenschapsraad en ouderraad. Zij maakten ons duidelijk aan welke informatie ze behoefte hadden. We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest.

Download hier de schoolgids 2018-2019

Deel deze pagina: