Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Inspectierapport

In maart 2010 had de onderwijsinspectie onze school voor het laatst bezocht. In het kader van het vierjarige reguliere onderzoek bracht de inspecteur van het onderwijs op 25 maart jl. een bezoek aan onze school.

Naast het bezoeken van verschillende groepen werden allerlei documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met de directeur, de i.b.`ers en leerkrachten. Naderhand vond er ook nog een gesprek plaats met de algemeen directeur van Stichting ROOS.
De inspecteur was zeer tevreden over onze school. In het inspectierapport kunt u een uitgebreid verslag van de inspecteur lezen.

Als team zijn we trots op het resultaat! We zullen niet achterover leunen natuurlijk. We willen ons blijven verbeteren!

Inspectierapport 2014

Deel deze pagina: