Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Groepsregels

Help allemaal mee aan een gezellige sfeer in de groep door je aan de groepsregels te houden.

 

Algemeen

Hang je jas aan de kapstok, je tas ook.

.  Ga het lokaal binnen zonder de anderen te storen.

.  Help mee om de klas netjes te houden.

.  Je mag alle spullen pakken die je nodig hebt om te werken.

.  Als je iets wilt vragen steek je de vinger op.

.  Stoor juf of meester niet als: Het stoplicht op rood staat.

Zelfstandig werken

.  Als het stoplicht op rood staat moet je echt zelfst. werken; je mag niemand storen. Door het aandachtsblokje te gebruiken laat je zien dat je vragen hebt, dat je groepsgenoten wilt helpen, of dat je niet gestoord wilt worden.

.  Als juf of meester met kinderen aan de instructietafel zit, mag je ze niet storen.

Toiletbezoek

.  Je mag naar het toilet na 08.30uur, na 11.00 uur en na 13.30 uur.

.  Je hoeft niet te vragen of je naar het toilet mag, er mag 1 jongen/meisje tegelijk.

.  Tijdens de instructie mag je niet naar het toilet.

Gym

.  We gaan gezamenlijk heen en terug naar de gymzaal/sporthal.

.  Je mag de kleedkamer verlaten na toestemming van juf of meester.

Pauzes

Tijdens de pauze mag je fruit of een boterham eten en melk of vruchtensap drinken.

.  Met toestemming van juf of meester mag je binnen blijven.

.  Als je overblijft wordt dit door je ouders gemeld bij juf of meester

.  Tijdens het overblijven houd je je aan de overblijfregels.

Deel deze pagina: