Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Buitenschoolse opvang

Ook in Wierden zijn er volop mogelijkheden voor buitenschoolse opvang.

Peuterspeelzalen

 

In Wierden zijn meerdere peuterspeelzalen. Als uw kind tussen de 2½ en 4 jaar is, kan hij/zij op de peuterspeelzaal geplaatst worden. Daar kan uw kind op jonge leeftijd al veel plezier beleven aan het contact met andere kinderen. Ook het leren samenspelen en omgaan met nieuwe materialen komt in de peuterspeelzalen aan de orde.

 

Adresgegevens peuterspeelzalen:

 

Peuterspeelzaal De Boomgaard (Stichting de Welle)
tel.: 06-19025775
Bongerd 1
7642 DA Wierden

 

Peuterspeelzaal De Schatkist (Stichting de Welle)
tel.: 06-17744504
Kruizemunthof 4
7641 EX Wierden

 

Protestants-christelijke peuterspeelzaal Margriet
tel.: 0546-574012
Kruizemunthof 8
7641 EX Wierden

 

Buitenschoolse opvang

 

In Wierden zijn ook twee kinderdagverblijven. Voor informatie kunt u zich wenden tot:

 

Kinderdagverblijf Partou
-Kruizemunthof 8 (kdv en bso)
7641 EX Wierden
Tel.: 0546-577649
http://www.partou.nl 
kruizemunthof@partou.nl 

 

-Eikenlaan 3 (bso)
7642 GA Wierden
Tel.: 06-10617059
http://www.partou.nl 
eikenlaan@partou.nl

 

 

Kinderopvang Columbus Junior
-De Kleine Maatjes  (kdv en bso)
Grote Maatweg 4
7642 VH Wierden
Tel.:         088-2347440
kleinemaatjes@columbusjunior.nl

 

-De Kajuit (bso)
Schoolstraat 27
7642 AS Wierden
Tel.:         06-13740275
kleinemaatjes@columbusjunior.nl

Voor verdere informatie en adressen voor kinderopvang in de gemeente verwijzen wij u naar de gemeentegids van de gemeente Wierden.

Deel deze pagina: