Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Bestuur

Het bevoegd gezag en bestuur van de Widerode

De Widerode behoort samen met 10 andere scholen tot stichting Roos. Een stichting waarin de openbare scholen uit de gemeentes Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand verzelfstandigd zijn.

Toezicht op bestuur

Stichting Roos staat onder toezicht van de Coördinatiecommissie van Toezicht die bestaat uit de vier wethouders van onderwijs van de vier gemeentes  Dit is enkel een controlerend toezicht op afstand waarbij wordt onderzocht of stichting Roos nog een financieel gezonde zelfstandig draaiende stichting is.

Het bestuur (in de persoon van de algemeen directeur) wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit 6 personen en zij bevragen en controleren de algemeen directeur op consistent beleid, gezonde financiën en goede resultaten.

Algemeen directeur en bestuurder

De algemeen directeur en bestuurder (en daarmee het bevoegd gezag) van stichting Roos is Berthold van Leeuwen. Hij is verantwoordelijk voor de richting, bepaling en uitvoering van het beleid. Hij stuurt de directeuren (in de vorm van het Managementteam) aan en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de gebouwen en goed, openbaar onderwijs op de scholen.
De schooldirecteuren hebben vrijheid wat betreft de inrichting van hun onderwijs, zolang dit maar aan de gestelde kwaliteitseisen en stichtingsdoelen voldoet.

Contact

De Raad van Toezicht en het bestuur/de algemeen directeur (en zijn stafbureau) zijn te bereiken via:

Postadres: Stichting ROOS Postbus 48 7460 AA Rijssen

Bezoekadres: Haarstraat 83 Rijssen

 

Tel.: 0548-538670 Fax: 0548-538679

Email: info@roos-twente.nl  

Website: http://www.stichtingroos.nl/

Deel deze pagina: