Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

School

Alles over onze school vindt u hieronder.

Schoolnaam

lees verder

Openbaar onderwijs

Een school waar ontmoeting, verdraagzaamheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan. lees verder

Bestuur

Het bevoegd gezag en bestuur van de Widerode lees verder

Inspectierapport

In maart 2010 had de onderwijsinspectie onze school voor het laatst bezocht. In het kader van het vierjarige reguliere onderzoek bracht de inspecteur van het onderwijs op 25 maart jl. een bezoek aan onze… lees verder

Buitenschoolse opvang

Ook in Wierden zijn er volop mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. lees verder

Fotoalbums vanaf 2016

Bekijk via onderstaande link de nieuwe fotoalbums (via My Album)! lees verder

Fotoalbums 2014-2016

Bekijk hier de fotoalbums van 2014-2016 (Picasa Webalbum)! lees verder

Fotoalbums 2007-2014

Alle fotoalbums tussen 2007 en 2014 kunt u bekijken door op onderstaande link te klikken! lees verder

Schoolagenda

Bekijk onze activiteiten in onderstaande agenda. lees verder

Leerlingenraad

Meepraten over een betere en fijnere school! lees verder

Schooltijden

We werken op onze school met een continurooster! lees verder

Schoolregels

lees verder

Vakantierooster

lees verder

Oudpapierrooster

lees verder

Schoolgids

lees verder

Deel deze pagina: