Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Veilig schoolklimaat

Kinderen moeten zich op school beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid bedreigen, zoals: plagen, pesten, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig schoolklimaat betekent, dat belangrijke schoolbeslissingen die het kind betreffen als acceptabel en rechtvaardig worden ervaren.


Een van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met elkaar. Binnen onze school hebben wij gekozen voor het hanteren van drie basisregels. Uit deze regels spreekt de verwachting die wij hebben van elkaar en het klimaat dat wij nastreven.

Het respectvol met elkaar omgaan blijkt uit het nastreven van o.a. deze afspraken:

• We helpen elkaar
• Worden we geholpen, dan bedanken we daarvoor
• We luisteren naar elkaar en kijken elkaar aan
• Wij wachten op onze beurt
• We houden rekening met hoe iemand zich voelt
• We zeggen rustig en duidelijk wanneer er iets gebeurt dat vervelend is
• Ruzies lossen we samen op

In de groepen worden met de kinderen specifieke groepsregels opgesteld, maar de afspraken hieronder gelden voor iedereen:

• Wij zijn op tijd in de klas
• In de school lopen wij rustig
• Eten en drinken doen we op afgesproken tijden
• Fietsen en steppen zetten wij in het fietsenhok of het fietsenplaatsje

Wij zorgen goed voor spullen van anderen en die van onszelf.

• Om de school netjes en veilig te houden, spreken we met elkaar af 
• Wij helpen allemaal mee met het opgeruimd houden van klas, school en plein
• Als wij iets willen lenen, vragen wij het eerst en wachten op toestemming
• Jassen en tassen hangen we aan de kapstok
• Wij laten speelgoed en kostbaarheden thuis

Schoolmaterialen

Op school krijgen de leerlingen alle materialen die nodig zijn. De school schaft voor elk kind boeken en schriften aan en ook potloden en een etui e.d.  Mocht er schoolmateriaal kapot gaan door onzorgvuldig gebruik van de leerling, dan dient er voor vervanging betaald te worden door de betreffende leerling of de ouders.

Straffen en belonen

Om het positieve gedrag van kinderen te bevorderen, wordt er op school gezocht naar zaken die de kinderen in de klas de moeite waard vinden om zich voor in te zetten. Kinderen zijn namelijk geneigd om gedrag te herhalen waarvan ze weten, dat het hen iets positiefs oplevert. Het gedrag dat gevolgd wordt door iets prettigs, een beloning, zal in de regel toenemen. Wie netjes werkt krijgt een compliment. Een volgende keer zal de leerling weer proberen een complimentje te verdienen.
Kinderen vertonen soms ook gedrag dat niet gewenst is. Soms is het mogelijk negatieve gedrag te negeren. Het kind krijgt dan niet de aandacht waar hij om vraagt. Een leerling wil graag de beurt en roept het antwoord op een vraag voor zijn beurt. De leerkracht negeert het gedrag en geeft een ander de beurt. Omdat nu een ander de aandacht krijgt en het antwoord mag geven, zal de leerling geneigd zijn om een volgende keer wel zijn vinger op steken.
Soms is negatief gedrag niet te negeren, omdat het anderen in gevaar brengt of de klassensituatie ernstig verstoort. Dan moet er straf op het ongewenste gedrag volgen. Een manier van straffen op onze school is de 'time-out'. Een kind wordt uit de conflictsituatie gehaald en wordt voor enkele minuten apart gezet. Een andere manier is het wegnemen van iets prettigs. Wie herhaaldelijk een afgesproken regel overtreedt, komt die dag niet aan de beurt om aan de computer te werken.
In tegenstelling tot wat veel gedacht wordt, speelt straf een kleinere rol bij het veranderen van gedrag. Met straf wordt op onze school dan ook spaarzaam en zorgvuldig omgegaan.

Deel deze pagina: