Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

 • Kindgericht
 • Omgevingsgericht
 • Kwaliteitsbewust
 • Ontwikkelingsgericht

Ouderportaal

Online alle gegevens van uw kind(eren) bekijken!

We willen graag een transparante school zijn. Daarom kunt u thuis de gegevens, die we over uw kind(eren) hebben, bekijken. Dit kan via het ouderportaal van ons administratiesysteem Parnassys. Het gaat om:

 • persoonsgegevens van uw kind(eren) en het gezin
 • noodnummers
 • medische gegevens
 • resultaten
 • absenties
 • een adreslijst van de groep van uw kind(eren)
 • contactgegevens van leerkrachten, school en bestuur

Uw gegevens, houd ze actueel!

Voor ons is het van belang dat de gegevens die we over u hebben actueel zijn en correct. Bijvoorbeeld om u in noodgevallen snel te kunnen bereiken. Als u iets ziet wat niet (meer) klopt, dan kunt u op 'het potloodje' drukken en ons voorstellen om de gegevens te wijzigen. Hoe actueel onze gegevens zijn, is dus ook uw verantwoordelijkheid. Wij zullen u er periodiek aan herinneren de gegevens te controleren.

Toegang

We kunnen u alleen toegang tot het portaal verlenen als we een e-mailadres van u hebben.

Bij gescheiden ouders hebben we van beide ouders een apart e-mailadres nodig. U ontvangt dan elk een eigen toegangscode.

Inloggegevens

We sturen u per mail de inloggegevens voor het portaal. U moet direct een zelfgekozen wachtwoord instellen. Let er wel op dat dit een moeilijk te achterhalen wachtwoord moet zijn. Het gaat om zeer persoonlijke gegevens van uw kind en gezin!

School zal nooit uw wachtwoord kunnen achterhalen. Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u via het portaal een nieuwe aanvragen. Deze ontvangt u dan op het e-mailadres dat bij school bekend is. Mocht u ook uw gebruikersnaam vergeten zijn (of een nieuwe willen), dan kunt u op school een nieuwe vragen.

Inloggen

U kunt inloggen via deze knop met uw inloggegevens!

OUDERPORTAAL

INFOBRIEF

 

Deel deze pagina: