Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Oudercontacten

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.


Widerodenieuws:

Ongeveer om de twee weken wordt het “Widerodenieuws” uitgebracht. Hierin staat allerlei actuele informatie over de meest uiteenlopende zaken. In principe krijgt u dit per mail, maar mocht u het liever “op papier” hebben, kan dat natuurlijk ook. Ook staat alles op www.widerode.nl.

Informatieavonden:

Helemaal in het begin van het schooljaar zijn de informatieavonden, hier vertelt de groepsleerkracht aan belangstellende ouders wat zij en de kinderen kunnen verwachten in het komende jaar.

15-minutenoudergesprekken:

In oktober wordt u uitgenodigd voor een 15-minutengesprek met de leerkracht(en) van uw kind. Het doel hiervan is tweeledig:
*U kunt ons heel veel informatie geven over uw kind a.d.h.v. een al van te voren door u ingevulde vragenlijst.
*Wij kunnen, na de eerste 5/6 weken, al iets meer vertellen over hoe het gaat met uw kind in de groep op sociaal en cognitief gebied.

Om deze gesprekken met alle ouders in twee dagen rond te kunnen krijgen, beginnen we hiermee al om 15.00 uur. Over de organisatie hiervan krijgt u van ons bericht.

10-minutengesprekken:

In november, februari en juli zijn in de kalender 10-minutengesprekken steeds vanaf 15.00 uur gepland.

In februari worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek. In juli vinden alleen gesprekken plaats op uitnodiging.

De gesprekken in november gaan specifiek over sociaal-emotionele zaken. Hiervoor worden ook alle ouders uitgenodigd.

Inloopochtenden:

Vier keer in het jaar is er een inloopochtend gepland. U bent dan welkom van 08.00 tot 08.30 uur om samen met uw kind naar gemaakt werk te kijken.

Meekijkochtenden:

In maart is er een hele week gereserveerd om daarin een meekijkochtend te plannen. U kunt dan een (deel van de) ochtend de reguliere lessen volgen in de groep van uw kind. U krijgt daar van ons een uitnodiging voor.

Afspraken:

De personeelsleden zijn altijd bereid om buiten de reguliere contactmomenten met u te praten over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft kunt u altijd een afspraak maken.

Gesprek met de directie:

De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt hen altijd aanspreken. Als het nodig is, maken we heel snel een afspraak met u.

Deel deze pagina: