Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Inschrijven

Heeft u al besloten dat de Widerode de basisschool voor uw kind wordt, dan kunt u op elk moment dat u wilt uw kind komen inschrijven. Er is geen wachtlijst. We weten het het liefst zo vroeg mogelijk voor de zomervakantie, zodat we bij de groepsvorming voor het volgend schooljaar er nog rekening mee kunnen houden.

Open dag

Elk jaar in januari organiseren de scholen in Wierden (meestal) gelijktijdig een open dag op een zaterdag (9.30-12.00 uur) om u als ouders in de gelegenheid te stellen een kijkje te nemen binnen de school. Directieleden, teamleden en ouderraadsleden zijn dan aanwezig om u rond te leiden en uw vragen te beantwoorden. Nadien krijgt u alle informatie (schoolgids, schoolkalender, inschrijfformulier, etc.) mee naar huis. Naast deze genoemde open dag vindt er meestal ook nog op een woensdagochtend (9.00-12.00 uur) een open huis plaats. De school is dan in bedrijf.

U hebt dan al via de gemeente bericht gekregen op welk tijdstip en waar u uw kind kunt aanmelden. Nadat u uw kind heeft aangemeld, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. In deze brief/mail staat vermeld wanneer uw kind bij ons op school kan beginnen, wanneer de desbetreffende leerkracht contact met u opneemt en hoe we uw kind de gelegenheid geven om alvast aan school te wennen.

Zodra het kind op school komt, volgt hij/zij het programma gedurende de complete schoolweek. In overleg tussen de ouders en de leerkracht kan er afgesproken worden dat het kind in het begin wat korter naar school gaat, b.v. alleen gedurende de ochtenden.

Onze directeur is ook altijd bereid om op een andere moment met u kennis te maken en de school te laten zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken per telefoon of per mail.

Download hier het Inschrijfformulier

Download hier overeenkomst ouderbijdrage

 

Deel deze pagina: