Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Ouders

Alles voor ouders vindt u hieronder.

Nieuwsbrief

Tweewekelijks verschijnt het Widerodenieuws, de nieuwsbrief van onze school. Ouders/verzorgers ontvangen de nieuwsbrieven per mail. lees verder

Webshop boeken

Vanaf heden nemen wij deel aan het Partnerprogramma van Libris/Blz. lees verder

Ouderportaal

Online alle gegevens van uw kind(eren) bekijken! lees verder

Inschrijven

Heeft u al besloten dat de Widerode de basisschool voor uw kind wordt, dan kunt u op elk moment dat u wilt uw kind komen inschrijven. Er is geen wachtlijst. We weten het het liefst zo vroeg mogelijk voor… lees verder

Scholen op de kaart!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. lees verder

Verlof aanvragen

Wanneer mag een school verlof verlenen? lees verder

Oudercontacten

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen… lees verder

Ouderraad

Een ouderraad bestaat uit ouders of verzorgers van leerlingen. Het voornaamste doel van een ouderraad is het bevorderen van de goede relatie tussen de school en de ouders. lees verder

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. Op deze pagina vindt u informatie over de samenstelling, de vergaderingen en de bevoegdheden… lees verder

Veilig schoolklimaat

Kinderen moeten zich op school beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid bedreigen, zoals: plagen, pesten, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig schoolklimaat… lees verder

Pesten

Uit interviews met (oudere) kinderen, volwassenen, deskundigen uit het onderwijs en daarbuiten is het duidelijk geworden, dat pesten op school veel verdriet kan veroorzaken, waar kinderen later nog flink… lees verder

Klachtenregeling

Wij volgen de klachtenregeling van de Stichting ROOS, zoals deze is vastgesteld in 2006. Een exemplaar ligt ter inzage op school. De klachtenregeling wijst u, uw kind(eren), de leerkrachten en andere betrokkenen… lees verder

Privacyverklaring

lees verder

Deel deze pagina: