Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Projectgroep

Op de Widerode hebben wij speciale aandacht voor talentvolle kinderen. Deze kinderen komen wekelijks bij elkaar om te werken aan hun projecten. Deze projecten zijn meestal vraaggestuurd, dat betekent dat deze leerlingen zelf onderwerpen mogen kiezen waar zij aan willen werken.

De leerlingen komen tevens  in de projectgroep bij elkaar om:

  • Gelijkgestemden te ontmoeten
  • Praten over  gevoelens en emoties
  • Praten over problemen die ze tegenkomen in de groep
  • Uitdaging te krijgen d.m.v de aangeboden materialen   

 

We maken onderscheid tussen leerlingen uit de onderbouw  (groep 4,5,6) en bovenbouw (groep 7 en 8). De onderbouwleerlingen werken voornamelijk  aan werkstukjes uit  Denkwerk, Topklassers, Sterrenwerk  en werkgidsen van Kinheim.

Na deze bijeenkomst gaan de leerlingen met hun nieuwe opdrachten terug naar de groep en werken daar zelfstandig aan hun projecten.

Bovengenoemde aspecten gelden ook voor de bovenbouwleerlingen. Daarnaast gaan zij aan het werk met Acadin. Dit is een digitale leeromgeving voor talentvolle kinderen.  Zie www.acadin.nl

Eens per kwartaal krijgen alle (onder- en bovenbouw)leerlingen een  gezamenlijk onderwerp waar iedereen  op eigen niveau mee aan het werk kan. Uiteindelijk worden deze projecten gepresenteerd  aan de kinderen uit de projectgroep als ook aan de kinderen uit de eigen groep.

 

 

Deel deze pagina: