Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

 • Kindgericht
 • Omgevingsgericht
 • Kwaliteitsbewust
 • Ontwikkelingsgericht

Academische opleidingsschool

 

Opleidingsschool

Onze school is sinds 2009 een opleidingsschool. Dat betekent dat we in samenwerking met de Saxion Hogeschool (voorheen Edith Stein), studenten opleiden tot het beroep van leerkracht. Op donderdag en vrijdag zijn er studenten op onze school en leren zij onder begeleiding van het team het vak. Voor onze school is juf Berdien de schoolopleider die samen met het team deze studenten begeleidt.

In een opleidingsschool wordt op een hedendaagse manier vorm gegeven aan het opleiden van aanstaande collega’s. We spreken hier over een soort bedrijfsopleiding. Doordat de studenten een groot deel van de week op de basisschool aanwezig zijn, kunnen de leerkrachten van de school hun ervaring overdragen en via de studenten op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Tevens betekent het dat er meer handen in de groepen zijn om de leerlingen te ondersteunen.

Voor de studenten betekent deze vorm van leren dat de praktijk in een veel betere verhouding komt te staan tot de theorie. Het leren van het beroep sluit meer dan voorheen aan op de alledaagse schoolpraktijk. Studenten ervaren meer en begrijpen daardoor beter waarom ze zich theorie eigen moeten maken.

Als basisschool zijn we dus medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van toekomstige leerkrachten. Dat vinden we prettig, want we vinden dat er goede mensen voor de klas moeten komen en dat we zelf goede kwaliteit, dus een goed voorbeeld, leveren.

 

Van opleidingsschool naar academische opleidingsschool

De Widerode is sinds 1 januari 2012 een academische opleidingsschool wat inhoudt dat, naast de aandacht voor het opleiden van toekomstige collega’s, ook het innoveren en onderzoeken van de eigen werkplek centraal staan. Zowel aanstaande als zittende leerkrachten worden opgeleid in het uitvoeren van onderzoek en het doorvoeren van  vernieuwingen ten behoeve van de leerlingen en de professionele ontwikkeling van teamleden.

Binnen onze school is het hele team het afgelopen jaar bezig geweest met onderzoek met als thema  “ouderbetrokkenheid”. Ook dit jaar zal er door het team een  vervolg worden gegeven aan dit belangrijke thema.

De academische opleidingsschool is een lerend netwerk van basisschool, PABO Saxion Hogeschool, Universiteit Twente en andere kennisinstituten.

Binnen de academische school wordt de leerkracht gezien als kenniswerker en kennisprofessional. Dat is te zien aan:

 • Ontwikkelen van eigen onderwijs(concepten)
 • Intensieve samenwerking van collega`s en specialisten
 • Onderzoeken en reflecteren op de eigen onderwijspraktijk
 • Behandelen  van studenten als partner in het onderwijsproces
 • Geven van gefundeerde externe verantwoording over de kwaliteit van hun professionele handelen
 • Leveren van een bijdrage aan het opleiden van nieuwe collega`s
 • Het voortouw nemen bij discussies over doelen en middelen in het onderwijs

 

Deel deze pagina: