Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Project muziek groep 0 t/m 4

Na de succesvolle projecten van de afgelopen jaren, gingen de kinderen van de groepen 0 t/m 4 ook dit jaar weer samen aan het werk.

Nieuw dit jaar was dat we door middel van een startactiviteit de leerlingen hebben laten na denken over de problemen die zich voordeden en over wat zij willen weten aan het eind van het project. Op deze manier willen we bewerkstelligen dat het leren meer vanuit de kinderen komt. Alle problemen en vragen die vanuit de kinderen kwamen hebben we omgezet in activiteiten. Aan deze activiteiten hebben de leerkrachten tule doelen gekoppeld.

In zeven gemengde groepjes hebben de kinderen verschillende activiteiten uitgevoerd. Zo zijn de kinderen de afgelopen weken bezig geweest met het: maken van muziekinstrumenten, maken van een muzieknotatie, leren van een dans, leren van een Engels lied, leren muziek maken met je eigen lichaam, zingen van een lied onder begeleiding van een instrument en het luisteren naar verschillende muziekstijlen.

Woensdag 8 maart konden alle papa's, mama's, opa's en oma's langs de verschillende ruimtes lopen waar de kinderen bezig waren met het uitvoeren van een activiteit. We kijken terug op een leerzaam en leuk project. We bedanken alle ouders en overige bezoekers voor hun warme belangstelling! 

Alle hulpouders en hulpoma bedankt voor uw hulp en inzet!

FOTOALBUM

Deel deze pagina: