Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Koningsspelen

Vrijdag 20 april vonden de Koningsspelen plaats op vele basisscholen in Nederland.

ONDERBOUW

De leerlingen van groep 0 tot en met groep 4 hadden hun eigen programma in en om de school. Vanwege het lekkere zonnetje werden onze eigen "Koningsspelen" voor de onderbouw een succes! Een mooi gezicht zoveel kinderen in oranje gehuld. Het ijsje zorgde voor lekkere verkoeling!

BOVENBOUW

Voor de vierde keer werden deze Spelen georganiseerd voor alle groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen uit de gemeente Wierden.

Stichting de Welle had een prachtig programma opgezet op de velden van SVZW. Rond 9.45 uur fietsten ruim 110 kinderen onder begeleiding van leerkrachten en enkele ouders richting het sportpark. Gelukkig waren de weersomstandigheden ons goed gezind. Bijna 1200 kinderen zochten bij aankomst hun toegekende verzamelplek op. Na een openingswoord en het dansen op het nummer Fitlala onder leiding van Dance Studio Janien werd er rond 10.30 uur gestart met de eerste sport- en spelonderdelen. Deze onderdelen werden begeleid door studenten/leerlingen van het R.O.C., Erasmus, Noordik en de Passie.

In teams van 5 à 6 kinderen werd er fanatiek en met veel plezier gestreden. Vanwege de toenemende warmte en bezoekjes aan de EHBO-post heeft de organisatie in samenspraak met de basisscholen besloten het programma in te korten. De laatste drie van de in totaal 13 rondes werden geschrapt. Op het hoofdveld van SVZW vond daarna als afsluiting een estafette plaats met de snelste 4 kinderen uit de groepen 7 en 8 van de 12 deelnemende scholen. Thijmen, Noa, Milan en Isabel renden hun longen uit hun lijf. Ruimschoots werd de finale bereikt.. In de eindstrijd werd een knappe tweede plek bemachtigd. De atleten van de Talenter uit Enter gingen, net als vorige jaren, met de wisselbeker aan de haal.

We kijken terug op een zeer geslaagde en sportieve dag! We danken de organisatie voor het vele werk dat er is verricht voorafgaande, tijdens en na deze Koningsspelen. Hierbij willen we meester Rudi ook nog even speciaal noemen als commissielid Koningsspelen. Bedankt Rudi!

Tenslotte dank aan de ouders die belangstelling hebben getoond deze dag!

Fijne Koningsdag!

FOTOALBUM

Deel deze pagina: