Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Koningsspelen

Vrijdag 21 april vonden de Koningsspelen plaats op vele basisscholen in Nederland.

ONDERBOUW

De leerlingen van groep 0 tot en met groep 4 namen deel aan een spelletjescircuit in en om de school.

Dankzij de hulp van vele ouders en vanwege het lekkere zonnetje werden onze eigen Koningsspelen voor de onderbouw een succes! Een mooi gezicht zoveel kinderen in oranje gehuld. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage!

 

BOVENBOUW

Voor de derde keer werden deze Spelen georganiseerd voor alle groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen uit de gemeente Wierden.

Stichting de Welle had samen met de bekende sportdagcommissie Wierden een prachtig programma opgezet op de velden van SVZW. Rond 9.45 uur fietsten ruim 110 kinderen onder begeleiding van leerkrachten en enkele ouders richting het sportpark. Gelukkig waren de weersomstandigheden ons goed gezind. Bijna 1300 kinderen zochten bij aankomst hun toegekende verzamelplek op. Na een openingswoord werd er rond 10.30 uur gestart met de eerste sport- en spelonderdelen. Deze onderdelen werden begeleid door studenten van het R.O.C., Landstede en de Passie.

In teams van 5 à 6 kinderen werd er fanatiek en met veel plezier gestreden. Tegen 13.45 uur had een ieder zijn of haar acht onderdelen achter de rug. Op het hoofdveld van SVZW vond daarna als afsluiting een estafette plaats met de snelste 4 kinderen uit de groepen 7 en 8 van de 14 deelnemende scholen. Jesse, Indy, Thijmen V. en Noa renden hun longen uit hun lijf. Ruimschoots werd de finale bereikt.. In de eindstrijd werd een knappe tweede plek bemachtigd. De atleten van de Talenter uit Enter gingen, net als vorig jaar, met de wisselbeker aan de haal.

We kijken terug op een zeer geslaagde en sportieve dag! We danken de organisatie voor het vele werk dat er is verricht voorafgaande, tijdens en na deze Koningsspelen. Hierbij willen we meester Rudi ook nog even speciaal noemen als debuterend commissielid Koningsspelen. Bedankt Rudi!

Tenslotte dank aan de ouders die belangstelling hebben getoond deze dag!

Fijne Koningsdag!

Deel deze pagina: