Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Kindergemeenteraad

Op maandag 6 oktober waren kinderen voor één dag de baas in de gemeente Wierden.

Leerlingen van verschillende basisscholen namen voor één dag plaats op de stoel van een gemeenteraadslid. Ze droegen projecten voor die zij in de weken voorafgaand aan de raadsvergadering in hun klas hadden voorbereid. Tijdens de afsluitende vergadering, voorgezeten door burgemeester Robben, namen de kinderen zelf een politiek besluit over de plannen. Het plan dat de meerderheid van alle stemmen kreeg, zal door de gemeente worden uitgevoerd.

Vanaf de eerste week van het nieuwe schooljaar is groep 8 druk bezig geweest met dit "politiekproject". Na vele voorbereidingslessen en discussies hebben we als groep een projectplan ontworpen. In het kort komt het erop neer dat we een sportieve en leuke dag wilden organiseren voor alle "G-voetballers" uit de gemeente Wierden. In de speedsoccerhal van GoodLife Sports zou er een toernooi moeten plaatsvinden tussen verschillende G-voetbalteams, jongens en meiden met een beperking. Alles geheel voorzien met een randprogramma, zoals springkussens, eten en drinken, een professionele DJ, de komst van Wierdense spelers van Heracles Almelo, etc.

Elke school (groep 8) mocht een achtkoppige fractie afvaardigen voor deze speciale kindergemeenteraadsdag. Op een democratische wijze werden Ties, Stefan, Quinn, Jarno, Jasper, Sophie, Juliëtte J. en Tess verkozen door hun klasgenoten. Ze mochten deze dag naar het gemeenterhuis om onder begeleiding van ProDemos en medewerkers van de gemeente, waaronder B & W en raadsleden, het plan nog verder te verfijnen en een presentatie te maken voor de kindergemeenteraadsvergadering. Voor de lunch en drinken werd gezorgd door de gemeente.
Tegen kwart over vijf waren de leerkrachten van de deelnemende scholen welkom om samen met de kinderen te genieten van de poffertjes van de ambachtelijke poffertjeskraam die buiten stond.
Om zes uur heette burgemeester de kindergemeenteraadsleden, drie leden per fractie (in ons geval Quinn, Ties en Stefan) en het vele publiek van harte welkom. Elke school/fractie kreeg daarna 5 minuten om het ontworpen plan te presenteren. Daarna mochten er per project vragen worden gesteld aan de ontwerpers.
Uiteindelijk kan er natuurlijk maar een project verkozen worden. Middels stemming, hand opsteken, diende dit te gebeuren. Omdat je ook op je eigen plan mocht stemmen, was het logische gevolg dat elke school evenveel stemmen had vergaard.

De vergadering werd voor tien minuten geschorst. De partijen konden eventueel met elkaar in gesprek gaan en lobbyen net als in de echte politiek. Dit keer werd er op papier geheim gestemd. Vier scholen vielen na deze stemming af. Samen met de Morgenster en de Roerganger (Enter) bleven wij in de race. Er volgde een nieuwe stemronde. Naar later bleek, kwamen we 1 stem tekort voor de "finale".

Uiteindelijk werd na de laatste stemming het plan van de Roerganger, "survival en doolhof", met meerderheid van stemmen gekozen. Hun plan, ter waarde van 2.000 euro, zal daadwerkelijk worden uitgevoerd door de gemeente. Madurodam heeft dit geld beschikbaar gesteld. Tevens mag de Roerganger 2.500 euro doneren aan een van de drie door de gemeente Wierden gekozen goede doelen. Ook dit bedrag wordt opgehoest door Madurodam. Ten slotte mag groep 8 van deze Enterse school in januari met de bus naar Madurodam en het Binnenhof. Rosanne Bakker, leerlinge van groep 8, is door haar klasgenootjes verkozen tot "Madurodambassadeur". Zij zal gedurende dit schooljaar de provincie Overijssel vertegenwoordigen namens de Madurodamraad.

Voor elke school was er een speciale oorkonde en het nieuwe Wierdense spel "DorpsDuel" als waardering voor de deelname. Als school zijn we trots op wat groep 8 en de verkozen fractie heeft gepresteerd en geleerd de afgelopen periode!!! Een mooi staaltje actief burgerschap!

 FOTOALBUM

Deel deze pagina: