Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Boerderijproject

Woensdag 4 april kregen wij bezoek van een boer uit Zuid-Afrika. Hij was helemaal in de war, omdat het boerenleven er hier heel anders aan toegaat dan dat hij gewend is. Het klimaat is anders en in Zuid-Afrika gaat het nog een beetje zoals wij dat vroeger deden.

Na het bezoek van de boer zijn we vijf middagen aan het werk gegaan met het boerderijproject. Zo konden wij er voor de boer uit Afrika erachter komen hoe het hier werkt. Bij de activiteiten boerendans en geschiedenis leerden wij weer hoe de boeren vroeger leefden. We hebben ook een boerderij bezocht en knutselwerkjes behorende bij het thema boerderij gemaakt.

Woensdag 25 april hadden we de afsluiting van het project. Om half 12 haalden de ouders ons op uit het lokaal. Samen met hen gingen we buiten kijken naar wat we de afgelopen weken hebben gedaan. Er waren ook een boer en boerin aanwezig die op hun trekker waren gekomen. Tot slot verzamelden wij ons op het voetbalveld waar de kinderen uit groep 2, gekleed in klederdracht, opkwamen. Zij gingen onder begeleiding van een accordeonist de boerendans aan iedereen laten zien. Daarna mochten alle kinderen meedoen.

We waren blij verrast door de grote opkomst. Erg leuk.

Daarnaast willen wij, als leerkrachten van de groepen 0 t/m 3, de ouders bedanken die hebben geholpen bij de activiteiten, hebben gereden naar de boerderij en hebben geholpen met het aankleden van de boerenkinderen.

FOTOALBUM

Deel deze pagina: