Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Almelo`s Juniordictee Pius X

Woensdagmiddag 14 december vond voor de dertiende achtereenvolgende keer de juniorversie van het Almelo`s Dictee plaats op scholengemeenschap Pius X.

Na een voorronde in groep 8 mochten Meike Tibbe en Finn Lageveen deelnemen aan deze dicteewedstrijd. Zo`n 23 kinderen van vele basisscholen uit Almelo en omgeving zaten gespannen in de aula van de school te wachten op zes heel moeilijke zinnen. Mevrouw Voskuil, docente Nederlands, had ook dit jaar een pittig dictee gemaakt.

Voor de pauze werden de eerste drie zinnen geschreven. In de pauze konden de spieren worden losgemaakt. Na de break moesten de laatste drie zinnen zo goed mogelijk op papier worden gezet door de deelnemers. Rond een uur of drie was de zware klus geklaard en kon de jury zich buigen over de juiste spelling van het geschrevene. Het duurde even voordat er witte rook uit de jurykamer kwam. In tussentijd werd er voor het eerst een algemene kennisquiz gehouden. Via Kahoot moesten kinderen, ouders en leerkrachten zo snel mogelijk 20 algemene meerkeuzevragen zien te beantwoorden. Uiteindelijk bleek meester Peter onder alle aanwezigen de meeste punten te hebben verzameld. Als prijs werden hem op het podium 4 bioscoopbonnen overhandigd. Als blijk van waardering voor hun deelname namens onze school heeft meester Peter Finn en Meike ieders een bioscoopbon gegeven!

De leerlingen hebben in totaal 352 fouten gemaakt, een gemiddelde van zo`n 15 fouten per deelnemer. De winnaar (leerling van de Compaan) had slechts 7 fouten, gevolgd door de nummer twee (leerling van de Huve) met 9 fouten. Nummer drie (leerling van de Compaan) maakte 11 fouten.
Onze leerlingen Meike en Finn hebben het prima gedaan. Finn scoorde 17 fouten. Meike had slechts 1 fout meer dan de nummer drie!
De winnende school werd de Compaan uit Almelo.

Een leerzame en leuke middag. Een medaille en de Parker-pen hebben de kids in de pocket!

FOTOALBUM

FOTO`S PIUS X

Deel deze pagina: