Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Informatie

Welkom in groep 8A!

Groep 8a telt 18 kinderen. Meester Peter is de leerkracht op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Elles geeft de leerlingen van groep 8a les op donderdag en vrijdag. Het laatste jaar op de basisschool is alweer aangebroken. Een heel belangrijk jaar. Er moet immers een keuze worden gemaakt voor een nieuwe school. Het voortgezet onderwijs lonkt! De kinderen zullen zo goed mogelijk worden voorbereid op deze spannende stap. Zowel voor ouders als voor de leerlingen zal er middels infoavonden, voorlichtingsavonden, open huizen/dagen, gesprekken, mails, etc. veel informatie worden verstrekt over het voortgezet onderwijs in al haar facetten. Tegenwoordig is er ruime keuze in scholen en leerwegen. Het advies van de basisschool is hierbij leidend. De Eindtoets in april 2019 zou een bevestiging van het besproken advies moeten zijn. Deze toets is niet meer doorslaggevend voor plaatsing in het v.o. Middels ons leerlingvolgsysteem hebben we al een goed beeld van onze leerlingen. Naast een druk programma met de bekende vakken en toetsen vinden er in/voor groep 8 ook tal van leuke en leerzame activiteiten plaats. Bijvoorbeeld gastlessen, excursies, sporttoernooien, EHBO-cursus en natuurlijk het schoolkamp en de eindmusical. Via de website, Twitter, Facebook, Klasbord, nieuwsbrief en mail blijft u goed op de hoogte! Voor vragen en/of opmerkingen staan wij altijd open! Mail, bel of kom langs! 

We hopen er een mooi jaar ter afsluiting van de basisschoolperiode van te maken! 

Deel deze pagina: