Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Informatie

Welkom in groep 0/1!

Hallo allemaal.

Wij zijn groep 0/1. In onze groep zitten 23 kinderen. Er zijn 10 meisjes en 13 jongens.

De komende tijd zullen er nog een aantal kinderen bijkomen.

Juf Anja is onze juf en zij is de hele week in de klas.

Elke ochtend hebben we inloop en op de tafels liggen dan boekjes , puzzels, constructie en ontwikkelingsmaterialen klaar om mee te spelen. De kinderen mogen zelf weten waar ze mee willen gaan spelen.

Aan de dagritmekaarten aan de muur kunnen de kinderen zien wat we die dag gaan doen.

We gaan elke dag kiezen op het digikeuzebord of we met een moet- of magwerkje bezig gaan of dat we gaan spelen in de hoeken.

Net als de andere kleutergroepen werken we in thema’s. Binnen dat thema leren we dan door middel van taal, rekenen, muziek, dans en van de wereld om ons heen. Op de gang maken we vaak hoeken rondom het thema en is er ruimte om met de andere kinderen te spelen.

Voor de kinderen die net op school zijn staat het wennen aan school, de werkwijze en de regels centraal.

Spelend leren en ontdekken is belangrijk daarom spelen we dagelijks buiten. We kunnen dan kiezen uit veel materialen uit de schuur. Ook gaan we regelmatig naar het speellokaal. Daar doen we spelletjes , gaan we klimmen  in het klimrek,leren we gooien en vangen van de bal enz.

We leren ook Engels volgens de methode ” Take it Easy”.

De kinderen van groep 8 gaan samen met ons techniek doen.

Elke dag koppelen we terug op de talenten van onze klasgenoten door onze helpende handjes een talent te geven. Hierdoor leren we al vroeg om de mooie dingen van elkaar te zien en te benoemen.

Aan het eind van de middag bespreken we wat we hebben gedaan en wat er goed ging of beter kon.

Ook krijgt 1 kind de pluim van de dag. Deze kaart gaat mee naar huis en hier staat op waarom de juf deze dag zo trots is op het kind.

Deel deze pagina: